کابل کشی ساختاریافته

خدمات پیاده‌ سازی زیرساخت شبکه و یا به عبارتی خدمات پسیو شبکه کار پیچیده و بسیار سختی می‌باشد. در دنیای واقعی، با مشکلات فیزیکی مانند دیوارها و سقف سر‌و‌کار دارید. افراد به راحتی می‌توانند عامل اصلی خرابی شبکه‌های کامپیوتری باشند. آن‌ها سوییچ‌ها را در آورده، روی کابل‌ها قدم می‌زنند و کانکتورها را…
بیشتر بخوانید